Užijte si prázdniny[b] 11. 7. - zkouška Manžel pro Opalu [/b]


[b] 18. 7. - zkouška Manžel pro Opalu [/b]

Kdo jsme a co děláme


Dramatický obor je společenství, které čítá přes 80 mladých lidí, ve věku od 4 do 26 let. Naším kladem je otevřenost komunikace přes značné věkové rozdíly i navzdory tomu, že děti a mladí lidé přicházejí z různého sociálního i názorového prostředí. Hledáme cestu jednoho k druhému, všech k jednomu i jednoho ke všem. Pomáhají nám v tom i cvičení „neverbální komunikace“ a dalších komunikačních technik a dovedností.

Pohyb
Naším cílem je rozvíjení koncentrace, a to i při ztížených podmínkách, schopnost kreativního a hlavně přirozeného projevu, rozeznávání skutečného života od divadelní nadsázky, srozumitelnost pro diváka při zachování spontaneity a civilnosti projevu. Učíme se slyšet druhého, hlavně to, co nevyslovil a přece je to podstatné. Učíme se i rozeznávat důležitost partnera a vyrovnat se s tím, že může být a je jiný než já, neboť i já jsem jiný než druzí očekávají.
Rozvíjíme spontánní pohyb a zlepšujeme si představivost a orientaci v prostoru. Zdomácňujeme v jevištním a tedy i životním prostoru. Vzájemně se učíme umění zacházet s druhým a přijímat jeho podněty, rozvíjet důvěru, cit a povědomí o tom, jak jedinec působí na ostatní. Usilujeme o odvádění agresivity a poznání vlastní síly, učíme se pronikat do osobního prostoru a zase jej opouštět, poznávat svět předmětů a rekvizit a jejich vliv na náš prostor.
Úklona
K naší práci patří i nastudovávání divadelních představení od pohádek pro děti po muzikály a celovečerní divadelní představení pro dospělé publikum. Hrajeme v mateřských školách, v domovech pro seniory, nemocnicích, kulturních domech i v pražských divadlech (Rokoko, Komedie, Divadlo v Dlouhé). V posledních letech pravidelně hrajeme v divadle „Dobeška“ (domovská scéna divadla Sklep). Zúčastňujeme se divadelních přehlídek, soutěží a festivalů v Praze i jinde.
Na většinu našich představení se samozřejmě můžete přijít podívat, najdete je v sekci Divákům.


Letní soustředění


Máváme
Na to se těšíme snad nejvíc. Dá se říci, že toto setkání se stalo neodmyslitelnou a nosnou součástí naší práce. Není to jen „procházka růžovým sadem“. Je to práce, legrace, ale i všední den se svými trablemi a problémy. A tak to má být.
Máváme
Herci! Registrujte se! Přihlásit Registrovat


tisk